วิชาการก็เด่น เล่นกีฬาก็ได้

surimart        


ยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด นาย ธีรเจต ด่านกัลยา มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการตลาด
ได้เหรียญทองแดง กีฬายูนิตสู ประเภท FIGHTING รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47
surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9