พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561


 ประมวลภาพพิธีไหว้ครู  นักศึกษาภาคปกติ  ภาคสมทบและภาคพิเศษ
และแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีทุกคน

https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=959736550854354


               ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยธนบุรี

                      ยินดีต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าสู่ครอบครัว Marketing

                                           บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่https://www.facebook.com/marketing.tru2013/posts/938330126328330


                                              ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 ภาคปกติ

          ในนามสาขาวิชาการตลาด ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคณะ  เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยธนบุรีของเรา
และยินดีตอนรับนักศึกษาใหม่สาขาการตลาดเข้าสู่ครอบครัว MARKETING


                      บรรยากาศของการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการตลาดhttps://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=935780746583268
                           เมื่อวันพุธที่ 13  มิถุนายน  2561  ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  (รุ่นพี่)


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่สอบ Exit Exam ผ่านขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคพิเศษที่สอบExit Exam ผ่าน

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดร่วมกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=907460322748644
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9