ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่สอบ Exit Exam ผ่านขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคพิเศษที่สอบExit Exam ผ่าน

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดร่วมกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่จังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=907460322748644

นักศึกษาการตลาดร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตปีการศึกษา 2559-2560
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด ในหัวข้อ Black Sheep Approach Low-Cost and Creative Marketing

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการตลาดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลติ้ง จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9