ตอนรับนักศึกษาสาขาการตลาด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค ชลบุรี

surimart        

สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธนบุรี

ขอต้อนรับนักศึกษาสาขาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค ชลบุรี
ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่  20  มกราคม  2563
แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะค่ะ
https://www.facebook.com/marketing.tru/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBeE3Q-Mtv2sbANMElIbfdmT0CtzgP8R7ksVxdQs3dS4p0JM6OciBChZKKJBXJrHBmIEvXhU1OMijab

surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9