พัฒนาบุคลิกภาพ

surimart        

สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยธนบุรีเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ เรียนจริงทำงานได้จริง

https://www.facebook.com/marketing.tru2013/posts/1074044576090217?__xts__[0]=68.ARBsmFzdOQUvga1YnP9GdNc2MEusFDAxbdmX3mfW87tLU-ss-SEWv-_mJOsHavjCgyWWZr7-uT7-lizTmetR4Z7YFtdhCi0DvvPNYfMKakVr_qiFqeaQjn_ayLVgpQQbOqPhvhFh-mZJhI6gGuLWYeW1yDX3rGcJxPJos9eCXT8kvqHWzq82zfUU9Qu1uF5ffmBa74oPuDE5aXcnTK1SGoDAa_OsVkXG0oR6IlL6nKii1O1ukjl46Jxkf5hE7anryCRHe_4I51sSGeC0eHQqWZI1bOXfFlK7ZTHEsOOrrD5xbGOgdqvyxVvllIH1NF5YKvFCUT07ywmYdC-OcAR_Z3TvhQ&__tn__=-UC-R
surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9