ศึกษาดูงานนอกสถานที่

surimart        

                                                นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ศึกษาดูงาน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9