อาจารย์สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สุริมาศ นาครอด        
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561


สุริมาศ นาครอด

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9