โครงการดี ๆ สาขาการตลาดไม่เคยพลาด

surimart        
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดร่วมโครงการ CAMPUS HALLENGE 2018. 
ถนนสีขาวกับ TOYOTA


https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=970759203085422&__xts__%5B0%5D=68.ARClL04-TcCoSKKtr2Gqt0C0kAEzcBWfg8XKv05kbbUa3E2MN5IjL3yBUnBFPBM2APN1V-sNHJoVGte2ODPLAXlRYnoJVXHoZwt-TjM9yJJ4FPzr5ScQAzHBBnhQFEDhgJLJ0wToFtwZJiKiB1BcU0JKwdvjTTJbe3tc0g6TzNShyXBDz1S62H6zaeKjH1SHdyds6h-nKgqzYIoP-k76-PC1&__tn__=-UC-R

surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9