ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดด้วยค่ะ

surimart        
วิ่งมินิมาราธอนดอนไก่ดี
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดร่วมวิ่งมินิมาราธอน 10.5. กม. ได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2. 3. และ4  ปรบมือรัวๆๆ

https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=991867487641260&__xts__%5B0%5D=68.ARBgDJKIOZ0BOAgt4AbyzRwYs40nxCD4vAWuN1t6-5me08jFWR4EzGWg191JCEarBtrmnqZahRFwiQBjhz4WHIUKICQG06HCYmSs-fXQwpZ5ZTiWBOD6rcYb1rnq7dfEUPZA-AkwvB-n7SagA8rXQoYfYNlPYfnxeGP1cK7a-2YbqO6hTkXNjT79FVJ4p8fOpF4l09WPmVGGG6V80hiIp6K4&__tn__=-UC-R
surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9