กิจกรรมรับน้อง 2561

surimart        
ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง 8 กรกฎาคม  2561https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=962891807205495&__xts__%5B0%5D=68.ARBBpkrVSj2Nk3XJGyW6cHiQhwtsei2lXBJc0uLos6ZXyHBkgPbo9fiRuxW72feuNNRCedX79MVfgbVCOlG654rDliST98G1taRFbFeVarFes8tOXAz4BIcCLPUzvhsEcWPJ71m6dy-KKHxPj-xToPFX_DdJI8fM9xFkD5wXUBb0bIVNNRB9ZGgDMkiBCPxOpOKDTQMfXn568onzxU5knSZr&__tn__=-UC-R
surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9