เรียนรู้นอกสถานที่

surimart        
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมอบรมฟังบรรยายและจริยธรรม ด้านการตลาดออนไลน์
ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ศาลจังหวัดนครปฐม  วันพฤหัสบดีที่ 20  กุมภาพันธ์  2563ขอบคุณอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ศรัญญา  แจ้งขำ
พานักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียน


surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9