โครงการค่ายจิตอาสา เติมสุขผู้สูงอายุ ปี2561

surimart        
                                                         บริจาคของบ้านพักคนชรา

https://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=1055249211303087&__xts__%5B0%5D=68.ARCBFpioQK-VGZ56sXBVu1o1GgCS9TPmPyWT7-TIdpKH0y3nE1IQt1EXvwo7RlHOgYNcf77DPzAnkxTVVHUxjSjuLubmqUx0B4vW52PLxgYzQZRxqjIITyrsTpxywq8_UVmGwenvo5utjHfwUtPFE0NMDrUs1LQq3oYd7fZshqHh5Q1LicyHrEzfNnw2x_sw__CgxehHi04&__tn__=-UC-Rsurimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9