เข้าร่วมการแข่งขัน Marketing Plan contest 11

surimart        
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน  "MARKETING PLAN CONTEST 11" By A. p. Honda เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีhttps://www.facebook.com/pg/marketing.tru2013/photos/?tab=album&album_id=1042750165886325&__xts__%5B0%5D=68.ARBCpvNvHcJIxIgT_WeP3IgGjmv5XKqrhXZoIzifZKocC8-bViiMbQ2S3C_ddaFYHup88QidA5Sp2iT_U35QgQ4Bl5JtqxxTe2FWH7oWCf8WWELR8dF7aGXGdKNbTL1qMak-ENY_lRdmu8LKifQ3hG8fzw24gHdEsUSGJ_cIU939eP32knInwv9sUktmF1p5FOGEf7LjjgmdmwQvjZy2w04qbB0&__tn__=-UC-R
surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9