สอบ Exit Exam ผ่าน

สุริมาศ นาครอด        
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคสมทบ ที่สอบ Exit Exam ผ่านขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาคพิเศษที่สอบExit Exam ผ่าน

สุริมาศ นาครอด

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9